2.8° C
Предимно облачно
toggle

Съобщение за гласуване с подвижна урна на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

22 март 2021
image

От 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, съгласно чл.28, ал.3 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, избирател поставен под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, може да заяви своето желание да гласува с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание, насрочени на 04.04.2021 г.
Заявлението (Приложение № 1 към Решение № 2159-НС от 02.03.2021г. на ЦИК) се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник по един от следните начини:

  • Саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • Подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;
  • Заявление, подадено по електронната поща без да се изисква квалифициран електронен подпис;
  • Електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на общината.
 
Към заявлението за гласуване не се прилагат документи освен пълномощно, ако заявлението се подава чрез пълномощник.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Приложение № 1 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация 36 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени