2.8° C
Предимно облачно
toggle

Със съдействието на Община Горна Оряховица сградата на местната противопожарна служба вече е изключителна държавна собственост

05 юни 2024
image

Дългогодишният проблем по поддръжка сградата на горнооряховската противопожарна служба бе разрешен с волята и съдействието на ръководството на Община Горна Оряховица.
Поради факта, че имотът години наред се е водел съсобственост между Общината и държавата, фактическият стопанин, в лицето на ОДПБЗН – Велико Търново е бил възпрепятстван да извършва ремонти или да кандидатства за такива по програми с европейско финансиране.
Вторият етаж, където се намират работните места на администрацията и личния състав на местната Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението“, по документи е бил собственост на Община Горна Оряховица.
Областната дирекция обаче притежава актове за държавна собственост на сградата от 1950 г. и 1966 г. Съгласно тях имотът е в управление на тогавашната Противопожарна охрана – Горна Оряховица. Тези актове са съставени, преди актуването на недвижимия имот като общински, което се е случило през 1996 г., а през 2004 г. е извършено и преактуване. Според Закона за държавната собственост и поради факта, че имотът не е бил отписван от актовите книги на държавата, се дава привилегия на първия по давност съставен акт.
Тези факти обстойно са били излагани в предходни години пред местното управление в Горна Оряховица. Преди по-малко от месец директорът на ОДПБЗН – Велико Търново инж. Красимир Кръстев постави казуса и пред настоящия горнооряховски кмет Николай Рашков.
След консултации със зам.-кмета инж. Анелия Христова и експерти от общинската администрация, кметът Рашков своевременно издаде заповед, с която втория етаж от сградата на противопожарната служба да се отпише от актовите книги за общинска собственост и от счетоводните книги на Община Горна Оряховица.
По този начин Областната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ придоби собствеността върху цялата си сграда.
Това ще даде възможност за пълноценно стопанисване занапред и подобряване условията на труд за огнеборците и техните колеги.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени