2.8° C
Предимно облачно
toggle

Създава се общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа в Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово

18 юли 2022
image

Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур“ се създава в Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово. Дейностите по проекта стартираха на 18 април тази година, когато бе подписан и договорът между МОН в качеството му на Програмен оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и Община Горна Оряховица като бенефициент. Стойността на проекта е малко над 918 хил. лв., а срокът за изпълнението му е 24 месеца.
Проектът бе представен пред медиите и обществеността от кмета инж. Добромир Добрев и екипа, с ръководител Анелия Димитрова.
Минимум 320 деца на възраст от 0 до 6 години от малцинствен произход и техните родители ще бъдат обхванати от дейностите на проекта. Родителите и децата ще получават комплексна услуга – подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система. Целта е да се ограничи предаването на бедността между поколенията. Комплексните интегрирани мерки са насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст от 0 до 6 години, които не посещават и нямат достъп до детска градина или ясла, живеят в изолирани бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност и социално изключване. Освен ръководител на комплекса, по проекта се предвижда да има още социален работник, психолог, педагог, образователен медиатор, медицинско лице.
Партньори по проекта са Сдружение „Алфа клуб“ – Горна Оряховица и сдружение „Родна реч“ гр. Осло, Норвегия.
По проекта се предвижда да бъдат ремонтирани и помещения – общинска собственост. Ще се направят ремонти на помещение до МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Горна Оряховица, две помещения в кметството в Драганово и едно - в кметството във Върбица.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация по проекта 549 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени