2.8° C
Предимно облачно
toggle

Търси се старши специалист по реални симулации за военно формирование 18270 - Горна Малина

11 септември 2023
image

Със заповед № ОХ-695/18.08.2023 г. на министъра на отбраната е  обявена 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 18270 – Горна Малина, която следва да се заеме от  лице,  изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва: 
Старши специалист по реални симулации в отделение „Реални симулации“ на Център „Симулационни системи“.
 Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
За кандидатстване се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 30.09.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 303 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени