2.8° C
Предимно облачно
toggle

Търсят началник на група в група "Финанси" във военно формирование 44510 - София

10 ноември 2023
image

Със заповед № ОХ-803/19.09.2023 г. на министъра на отбраната е  обявена 1 (една) вакантна длъжност – „Началник на група“ в група „Финанси“ във в. ф. 44510 – София, която следва да се заеме от лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина.  
Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.  
За кандидатстване за участие в конкурса се подава писмено заявление с приложени документи - лично от всеки кандидат.  
Конкурсът ще се проведе за времето от 17.01.2024 г. до 24.01.2024 г. във в. ф. 44510 – София и включва: изпит по физическа подготовка, решаване на тест за обща култура и събеседване.  
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 20.12.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Приложение 3 188 KB
2 Приложение 1 271 KB
3 Информация за кандидатите 2,2 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени