2.8° C
Предимно облачно
toggle

Търсят се 20 оркестранти за духовите оркестри от военни формирования на Българската армия

31 март 2022
image

Със заповед № ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 20 (двадесет) оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните: София, Стара Загора, Карлово, Варна и Пловдив съгласно следния разчет: 

  1. за военно формирование 42830 - София: 5 (пет) броя;
  2. за военно формирование 24150 – Стара Загора: 2 (два) броя;
  3. за военно формирование 34750 - Карлово: 6 (шест) броя.
  4. за военно формирование 56100 – Пловдив: 4 (четири) броя;
  5. за Представителен духов оркестър на Военноморските сили: 1 (един) брой;
  6. за Гвардейски представителен духов оркестър: 2 (два) броя. 
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие - Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи:
  • кандидати за оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции – до 23.03.2022 г.;
  • кандидати за оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър – до 10.08.2022 г.; 
Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица и 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Приложение 4 273 KB
2 Приложение 3 269 KB
3 Приложение 2 268 KB
4 Приложение 1 298 KB
5 Информация за кандидатите 249 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени