2.8° C
Предимно облачно
toggle

Търсят се 250 души за доброволния резерв на НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново и военно формирование 22160, гр. Плевен

10 март 2023
image

Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 250 (двеста и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани както следва: 

  1. В НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново  – 150 длъжности.
  2. Във военно формирование 22160, гр. Плевен – 100 длъжности. 
Срочната служба ще започне на 07.09.2023 г. 
Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания: (чл. 59б. от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България) 
  1. да имат завършено най-малко основно образование;
  2. да са годни за служба в доброволния резерв;
  3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;
  4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  6. да нямат друго гражданство;
  7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
  8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.           
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 28.04.2023 г.
 Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 – офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Снимка: НВУ "Васил Левски" - Велико Търново

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 200 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени