2.8° C
Предимно облачно
toggle

Търсят се 393 души за военни формирования от състава на Сухопътните войски

07 юли 2023
image

със заповед № ЗРД-816/23.06.2023 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 393 (триста деветдесет и три) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски както следва:

 1. в гарнизон Стара Загора: 20 (двадесет) броя;
 2. в гарнизон Ямбол: 22 (двадесет и два) броя;
 3. в гарнизон Хасково: 15 (петнадесет) броя;
 4. във в. ф. 34750 – Карлово: 50 (петдесет) броя;
 5. във в. ф. 56040 – Благоевград: 26 (двадесет и шест) броя;
 6. във в. ф. 54990 – Враца: 33 (тридесет и три) броя;
 7. в гарнизон Плевен: 35 (тридесет и пет) броя;
 8. във в. ф. 54060 – Шумен: 10 (десет) броя;
 9. в гарнизон Сливен: 20 (двадесет) броя;
 10. във в. ф. 32420 – Русе: 2 (два) броя;
 11. в гарнизон Пловдив: 54 (петдесет и четири) броя;
 12. в гарнизон Асеновград: 23 (двадесет и три) броя;
 13. в гарнизон Белене: 18 (осемнадесет) броя;
 14. във в. ф. 28330 – Смолян: 18 (осемнадесет) броя;
 15. във в. ф. 24620 – Свобода: 22 (двадесет и два) броя;
 16. във в. ф. 22790 – Горна Оряховица: 10 (десет) броя;
 17. във в. ф. 28610 – София: 5 (пет) броя;
 18. във в. ф. 57250 – София: 5 (пет) броя;
 19. във в. ф. 42600 – Мусачево: 5 (пет) броя. 
2. Конкурсът ще се проведе от 22.11.2023 г. до 30.11.2023 г. в съответните гарнизони и включва: изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване. 
3. В съответствие със заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на основното месечно възнаграждение е не по-малък от 1219,00 лв. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 31.07.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Приложение 16 към обявата 286 KB
2 Информация за кандидатите 362 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени