2.8° C
Предимно облачно
toggle

Търсят се двама офицери за Военно-географска служба във военно формирование 24430 – Троян

19 януари 2023
image

Със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на министъра на отбраната и заповед № РД-36/11.01.2023 г. на началника на Военно-географската служба е разкрита процедура по обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, във военно формирование 24430 – Троян.
 Конкурсът ще се проведе в гр. Троян за времето от 05.04.2023 г. до 06.04.2023 г. в следния ред:

  • проверка на документите и допускане на кандидатите;
  • провеждане на изпит по физическа подготовка;
  • провеждане на теоретичен изпит - решаване на тест;
  • провеждане на практически изпит;
  • събеседване с кандидата.
 Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
 Срок за подаване на документи – 13.03.2023 г.
 Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Приложение 3 241 KB
2 Приложение 2 585 KB
3 Приложение 1 433 KB
4 Информация за кандидатите 230 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени