2.8° C
Предимно облачно
toggle

Търсят се двама оркестранти за военно формирование 52290 – Варна

03 август 2023
image

Със заповед № ОХ-562/05.07.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2  (две) вакантни длъжности за военни оркестранти (старшини), които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или    висши училища в страната или в чужбина, както следва: 

  1. Оркестрант III група във военно формирование 52290 – Варна, специалист „Кларинет“: 1 (една) длъжност.
  2. Оркестрант III група във военно формирование 52290 – Варна, специалист „Алт саксофон“: 1 (една) длъжност. 
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
     Конкурсът ще се проведе по график, като кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане и включва: изпит за определяне на физическата годност, изпит на музикален инструмент и събеседване. 
В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската старшинска (сержантска) длъжност е не по-малък от 1315,00 лв. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 15.09.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 0619 22 052 – офис за военен отчет в Община Лясковец, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

Снимка: https://novavarna.net

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 745 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени