2.8° C
Предимно облачно
toggle

Търсят се над 1 500 резервисти за Българската армия

23 февруари 2022
image

Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1564 (хиляда петстотин шестдесет и четири) длъжности за Сухопътните войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.
Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания:
(чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България)

  1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  2. да са годни и психологично пригодни за служба в доброволния резерв;
  3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
  7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв;
  8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.
Документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
Срок за подаване на документи – 28.10.2022 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 549 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени