2.8° C
Предимно облачно
toggle

Удължава се срокът за изпращане на клипове за видео конкурса на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни "Моята гледна точка"

21 април 2021
image

До 14 май 2021 г. се удължава срокът, в който могат да бъдат изпратени клипове за участие във видео конкурса на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни "Моята гледна точка". 
1.      Цел
       Всеки участник има възможността да използва своята креативност в създаването на кратък видеоклип с положително послание, без ограничение на изразните средства. Целта е стимулиране на младежите от община Горна Оряховица да покажат своя талант и да изразят своето мнение по социално значими теми за малолетните и непълнолетните като младежката активност, превенция на младежката престъпност, превенция на наркотични и упойващи вещества, опазване на околната среда, благотворителност. Във видеото участниците могат да покажат или да разкажат за свое извънкласно занимание, кауза, идея, инициатива, начинание, участие в образователно или спортно събитие. Участниците имат възможност да пресъздадат свое преживяване, интересна случка или ситуация, в която са попаднали, дори и лично мнение, което илюстрира разбирането им по дадена тема.
       2.      Основни изисквания
             Право на участие в Конкурса имат всички деца и младежи до 20-годишна възраст, които са жители на община Горна Оряховица;
              В Конкурса се участва с кратък видеоклип с времетраене до 3 минути (видеа с по-дълга продължителност няма да бъдат разглеждани);
              За една творба се дава само една награда, независимо от броя хора, които са помогнали за осъществяване на проекта;
              Допускат се всякакви форми на видео-изразяване чрез клипове, заснети с видеокамери, фотоапарати, таблети, телефони;
              Официален език на Конкурса е български език.
         Конкурсът се провежда в периода от 16.03.2021 г. до 14.05.2021 г.
        3.      Отговорности
Участието в Конкурса е доброволно. Авторите на видеоклиповете са отговорни за информацията и посланията, отправени чрез видеоклипа. Най-добрите видеа ще бъдат представени на сайта на Община Горна Оряховица, както и на официалната фейсбук страница.           
        4.      Награди
        I място: 300 лв.
        II място: 200 лв.
        III място: 100 лв.
        IV място: 50 лв.
        + допълнителна поощрителна награда
МКБППМН ще уведоми класираните автори за начина на получаване на наградите.
Видеоклиповете или линкове към тях (ако се изпращат чрез dox.bg, tranz.it, WeTransfer или др.) да се изпращат на е-mail: vrangov@g-oryahovica.bg придружени от следната информация: трите имена на автора, възраст, клас, училище, адрес, е-mail и телефон за контакти, кратко описание на идеята и посланието на видеоклипа.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени