2.8° C
Предимно облачно
toggle

Удължават срока на въведените противоепидемични мерки до 12 април

26 март 2020
image

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от Националния оперативен щаб, и Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването 

НАРЕЖДАМ: 
           
                   Изменям моя Заповед № 780/14.03.2020г., допълнена със Заповед № 850/18.03.2020г. и Заповед № 963/24.03.2020г. и Заповед № 972/26.03.2020г. като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г. включително.
 
            Препис от настоящата заповед да се връчи на секретаря на общината, ресорните заместник-кметове, кметовете и кметските наместници, началника на Районно управление Горна Оряховица и да се публикува на официалната интернет страница на Община Горна Оряховица.
      

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед №973 на Кмета на Общината за удължаване на противоепидемичните мерки до 12 април 43 KB
2 Заповед №972 на Кмета на Общината 35 KB
3 Заповед на Министъра на здравеопазването за удължаване на противоепидечните мерки до 12 април 91 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени