2.8° C
Предимно облачно
toggle

В Община Горна Оряховица започва кампанията за събиране на местните данъци и такси за 2024 г.

19 януари 2024
image

На 22 януари (понеделник) в Община Горна Оряховица започва данъчната кампания за събиране на дължимите местните данъци и такси за 2024 г.
Задълженията за 2024 г за данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, данъка върху превозните средства, както и всички останали видове данъци и такси – патентният данък, туристическият данък, такса за притежаване на куче могат да се заплащат както в брой или чрез ПОС терминал на касите на Отдел „Местни данъци и такси“ към Община Горна Оряховица, така и по банков път, на касите на „ИЗИ ПЕЙ в цялата страна, в офиси на „Фаст пей“, „Банка ДСК“, „Български пощи“, на касите в кметствата на населените места в Община Горна Оряховица.
Данъчно задължените лица могат да се възползват от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до 30 април тази година. Данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху превозните средства може да се плати и на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие.
Патентният данък може да се плати на четири равни вноски, като срокът за първото тримесечие изтича на 31 януари.
Туристическият данък от хотели и други места за настаняване е ежемесечен и е дължим до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Лицата, предлагащи нощувки подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за предходната календарна година.
Актуална информация за размера на задълженията – за целта е необходим ПИН код, банковата сметка и кодовете за вид плащане клиентите могат да получат на сайта на Община Горна Оряховица – www.g-oryahovica.bg.
За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2024 г. може да се обърнете към Отдел „Местни данъци и такси“ на място или на телефон 0618/6 00 90 и 0618/6 04 90.
До 30 април – крайният срок за плащане с 5% отстъпка, работното време на данъчната служба с граждани е от 08.30 ч. до 18,00 ч. Прекъсване има само от 15.00 ч до 16.00 ч, заради ежедневната обработка по приключване на оперативния ден.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени