2.8° C
Предимно облачно
toggle

Важна информация от дирекция "Бюро по труда" - Горна Оряховица

19 ноември 2020
image

Дирекция „Бюро по труда” - Горна Оряховица
информира клиентите си, че поради усложнената епидемична
обстановка за месеците ноември и декември 2020г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена
в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от
личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”. Неосъществената планирана среща на безработното лице с трудовия посредник, включително и по неприсъствен начин (чрез телефон, електронна поща или друг неприсъствен начин) съгласно Закона за насърчаване на
заетостта се счита за неизпълнение на плана за действие, което е основание за прекратяване на регистрацията. Възстановяване на регистрацията е допустимо само при наличие на уважителни причини, доказани със съответните документи.
С оглед превенция и спазване на противоепидемичните мерки се отменят изнесените услуги на дирекция „Бюро по труда” чрез изнесени работни места и мобилни бюра по труда по населени места. Обръщаме внимание, че при посещения в бюрата по труда ще се спазват инструкциите на Министерство на здравеопазването за предпазване от зараза на населението в т.ч. чрез ограничен достъп с оглед осигуряване на изискваната физическа дистанция между служители и посетители. В офисите на бюрата по труда няма да се допускат лица, които не са обезпечени със защитни средства (маски) и/или проявяват симптоми на заболяване, в т.ч. повишена температура, кашлица, затруднено дишане или други видими признаци на дихателни заболявания!
За контакт с трудовите посредници в дирекция „Бюро по труда” - филиал Горна Оряховица може да се ползват следните телефони: 0618 60191 и 0618 21882 и началник отдел Посреднически услуги - Стела Сърнова 879 003 697
главен експерт отдел Посреднически услуги - Даниела Атанасчева 879 006 724
главен експерт отдел Посреднически услуги - Албена Гайдова 879 006 729
старши специалист отдел Посреднически услуги - Георги Пулов 879 006 763
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени