2.8° C
Предимно облачно
toggle

ВАС определи жалбата на Община Горна Оряховица срещу МОСВ за основателна

05 юли 2021
image

След близо две години и половина съдебни дела, Върховния административен съд постанови, че жалбата на Община Горна Оряховица срещу Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ е основателна. Общината заведе съдебен иск след решението на Управляващия орган на Програмата да финансира 7 общини по процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“. Тогава Община Горна Оряховица остана извън одобрените бенефициенти, въпреки че напълно отговаряше на критериите за оценка. Удовлетворени сме от решението на ВАС, тъй като Община Горна Оряховица неправомерно бе изключена от списъка с одобрените за финансиране общини, въпреки че през зимните месеци е в челото на класациите за най-замърсен въздух, коментира на пресконференция кметът инж. Добромир Добрев. Той представи решението на ВАС пред медиите в присъствието на ресорния заместник-кмет инж. Деница Коева и еколога на Общината Надя Даракчиева.
Община Горна Оряховица има приета Програма за управление и подобряване качеството на атмосферния въздух, която е актуализирана през настоящата година. В нея са посочени всички приоритети и мерки за намаляване на запрашаването, което основно идва от битовото отопление през зимните месеци.
В края на месец юли се очаква Комитетът по наблюдение на Оперативна програма „Околна среда“ да одобри допълнителен финансов ресурс, който да бъде добавен към определения и вече разпределен бюджет между седемте одобрени общини. Този бюджет е в размер на 111 млн. лв. и ще бъде разпределен между общините: Бургас, Видин, Монтана, Димитровград, Пловдив, Смолян и Столична община. В края на юли, след одобрение на допълнителния ресурс към тези общини ще бъде добавена и Горна Оряховица.
До края на годината се очаква да започне изработването на проект за подмяна на горивните инсталации на домакинствата, в който да бъдат разписани точно и ясно критериите за кандидатстване. Ще се даде възможност на домакинствата да преминат от отопление на дърва и въглища към отопление на газ, ток или пелети. Гражданите обаче трябва да са наясно, че веднъж избран, алтернативният начин на отопление не трябва да бъде променян поне през следващите пет години, тъй като Общината ще гарантира устойчивост на проекта. Същинската подмяна на отоплителните системи няма да започне по-рано от есента на 2022 г.
Паралелно с изработване и одобряване на проекта ще се провежда и информационна кампания сред обществеността, относно критериите и възможностите на домакинствата за кандидатстване.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени