2.8° C
Предимно облачно
toggle

Язовир „Йовковци“ има достатъчно вода за да осигури нуждите на населението в областта

13 декември 2019
image

Областна администрация Велико Търново бе домакин на работна среща между областния управител, кметове на общини - членове на Асоциацията по ВиК във връзка с приключване на годината и предаването на изградените от водния оператор публични ВиК активи. По искане на областния управител проф. д-р Любомира Попова бе предоставена и информация за наличния полезен обем вода в язовир „Йовковци“, който е предназначен за питейно-битово водоснабдяване. От предоставените данни става ясно, че в язовира има достатъчно акумулиран воден обем за осигуряване нуждите на населението в областта.
Управителят на дружеството инж. Димитър Владов обясни, че в момента наличният завирен обем е 80 954 327 куб. м., а свободният обем е 11 224323 куб. м. С оглед на тези данни през следващите шест месеца, дори и да не се очакват значителни валежи няма да има проблеми с водоснабдяването в областта. От ВиК „Йовковци“ подават ежедневни сведения за обема на язовира към МОСВ, седмични сведения към МРРБ и 10-дневен баланс към МОСВ.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени