2.8° C
Предимно облачно
toggle

Забранява се достъпа до стадионите в Горна Оряховица и Долна Оряховица във връзка с предписание на РЗИ

07 юли 2020
image

З А П О В Е Д

№ 2259
гр. Горна Оряховица, 06.07.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Предписание на РЗИ Велико Търново

НАРЕЖДАМ: 

  1. Забранява се достъпа до стадионa, находящ се в град Горна Оряховица, и прилежащата към него козирка, както и до спалните помещения, находящи се в близост до хижа „Божур“, считано до 17.07.2020г., с изключение на оторизираните лица.
  2. Служителите от СОРС да осъществяват контрол на входа на стадиона и на сградите.
 
Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.
Препис от заповедта да се връчи на служителите от СОРС, на началника на Районно управление – Горна Оряховица, директора на ОП „МДСИП“ и на РЗИ Велико Търново.
 
Контрол по изпълнение на заповедта да осъществява Петя Богданова – Директор на ОП „МДСИП“  
 
ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица
 

З А П О В Е Д

2260
гр. Горна Оряховица, 06.07.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Предписание на РЗИ Велико Търново

НАРЕЖДАМ: 

  1. Забранява се достъпа до стадионa, находящ се в град Долна Оряховица, считано до 17.07.2020г. с изключение на оторизираните лица.
  2. Служителите от СОРС да осъществяват контрол на входа на стадиона.
 
Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.
Препис от заповедта да се връчи на Йордан Байчев – кмет на кметство Долна Оряховица, служителите от СОРС, на началника на Районно управление – Горна Оряховица, директора на ОП „МДСИП“ и на РЗИ Велико Търново.
 
Контрол по изпълнение на заповедта да осъществява Йордан Байчев – кмет на кметство Долна Оряховица.  
 
ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповеди за забрана на достъпа до стадионите в Горна Оряховица и Долна Оряховица 360 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени