2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заключителна пресконференция по проекта за засилване ролята на местните институции в областта на правосъдието за деца се проведе в община Горна Оряховица

07 август 2023
image
Община Горна Оряховица обяви завършването на успешната реализация на проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца“. Проектът, стартирал през август 2022 г., имаше за цел да подкрепи развитието и въвеждането на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона.

На пресконференцията, ръководителят на проекта Анелия Димитрова и екипа по проекта, представиха основните постижения и резултати. Споделен бе опитът и уменията, които участниците в проекта са получили, както и положителното въздествие върху децата, участващи в него.

Ръководителят на проекта - Анелия Димитрова сподели, че добрите практики, които са имплементирани по време на работата с деца в риск ще бъдат мултиплицирани и приложени и извън проекта в други социални услуги и проекти. От добрите практики ще се възползват и отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ и Детска педагогическа стая.

Основният акцент на проекта беше насочен към превенцията и предотвратяването на проблеми със закона сред децата. Благодарение на сътрудничеството с партньора Сдружение „Алаф клуб“, бяха разработени специализирани услуги за подкрепа и осигуряване на среда за закрила на деца в риск.

Проектът е на стойност 198 293 лв., предоставени изцяло безвъзмездно по програма „Правосъдие“ чрез Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Срокът му е 13 месеца, считано от 5 август 2022 г. Разработката е в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и препоръките на неговите органи за мониторинг и определяне на стандарти в областта на правата на човека и върховенството на закона, както и с юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени