2.8° C
Предимно облачно
toggle

Започва изграждането на Кризисен център за жертви на насилие

23 декември 2020
image

В Горна Оряховица започва изграждането на Кризисен център за жертви, преживели насилие. Символично начало на строителните дейности бе дадено с официална церемония „Първа копка“, на която присъстваха кметът на Общината инж. Добромир Добрев, екипът на проекта с ръководител заместник-кметът инж. Деница Коева, представители на изпълнителя на обекта и на строителния надзор.
Проектът е разработен от Община Горна Оряховица и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кризисният център ще бъде обособен в една от сградите на бившето СУПЦ „Елена Грънчарова“, която ще бъде преустроена според изискванията на проекта. Сградата ще е двуетажна и в нея ще има стаи за настаняване, като всяка от тях ще бъде снабдена със сервизни помещения, ще има още кухня, стаи за персонала, общи помещения. Ще бъде изградена и достъпна среда за лица в неравностойно положение. Целта е да се осигури подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социалната услуга в общността от резидентен тип за 15 лица жертви на насилие. В кризисния център те ще бъдат отделени от средата, в която са насилвани, ще получат подслон и подходяща помощ – медицинска, психологическа, социална. Престоят им в центъра ще бъде до 6 месеца.
В настоящите напрегнати за всички ни времена за съжаление насилието ескалира. Длъжни сме да се погрижим за уязвимите, а нашите проучвания показват, че има необходимост от създаван на Кризисен център и разкриване на тази социална услуга, каза инж. Добромир Добрев.
Изпълнител на обекта ще бъде ЕТ „Идеал – Хасан Юсеинов“, гр. Велико Търново, а авторски надзор ще се упражнява от Обединение ДЗЗД „Горна Оряховица 2015-2020“.
Реализирането на проекта е в изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 за гр. Горна Оряховица. Стойността му е 1 565 824 лв.От тях 1 323 472 лв. са безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, 233 554 лв. е съфинансирането от националния бюджет, а 8 797 лв. - от Община Горна Оряховица.
Продължителността на проекта е до 30 месеца.
Община Горна Оряховица кандидатства пред Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение за създаване на социална услуга „Кризисен център”, с цел след изграждане на инфраструктурата да стартира социалната дейност, като финансирането да се поеме по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
През 2016 г. жертви на насилие в община Горна Оряховица са били 81 възрастни и 29 деца, през 2017 г. – 60 възрастни и 25 деца, а през 2018 г. – 63 възрастни и 18 деца. През 2019 г. насилие е било проявено над 87 възрастни и 35 деца, като 61 от възрастните и 18 от децата са се нуждаели от осигуряване на подслон и защита.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за състояла се първа копка 351 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени