2.8° C
Предимно облачно
toggle

Започва приемането на заявления за подмяна на печки на твърдо гориво в град Горна Оряховица

23 март 2022
image

От 4 април започва подаването на заявления от граждани и фирми от град Горна Оряховица за подмяна на старите им отоплителни уреди на твърдо гориво. Замяната на старите печки се реализира в рамките на проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“.
Заявления ще се подават в Информационния и в бившия Туристически център на Общината, където ще се обособят работни гишета. Там гражданите ще могат да получат необходимата им информация, касаеща проекта.
Следва посещение на място в домакинствата и фирмите за обследване на реалните технически параметри с оглед подмяна на устройствата. Това е част от първия етап на проекта, в който влизат още проучване на нагласите сред жителите, които се отопляват на твърдо гориво за подмяна на използваните от тях отоплителни уреди. Предвижда се разяснително-обучителна кампания сред населението за възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, като ще се разясняват възможните алтернативни форми за отопление и условията за включване на желаещите в схемата за подмяна. Домакинствата и фирмите ще имат възможност да избират между устройства на пелети, газ или ток. Подмяната на старите печки ще бъде абсолютно безплатна за желаещите, като те обаче ще трябва да предадат старите уреди за рециклиране.
Първият етап ще приключи с изготвяне на цялостна визия за подхода, който общината ще приложи за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво.
По време на втория етап ще се проведе процедура за избор на изпълнител и ще се извърши демонтаж на използваните отоплителни устройства и доставка и монтаж на новите отоплителни уреди/системи, съобразно приетите параметри.
С цел по-добрата информираност на гражданите за проекта, общинска администрация организира информационна среща с домоуправителите и всички заинтересовани на 31 март (четвъртък) от 17.30 ч. в Зала 1 на Общината.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени