2.8° C
Предимно облачно
toggle

Започват археологически разкопки 2020 г. на средновековна крепост Ряховец

21 септември 2020
image

На 23 септември започва редовното археологическо проучване на средновековната крепост Ряховец край Горна Оряховица.
Обектът получи статут с категория „национално значение“ през 2015 г. и след 25-годишно прекъсване с финансови средства, осигурени от Община Горна Оряховица, бяха подновени археологическите разкопки. Проучванията продължиха в периода 2016-2019 г. с финансиране, осигурено от Община Горна Оряховица, Министерство на културата и Национален исторически музей, София. През изминалите пет археологически сезона екип от специалисти, с научен ръководител Илиян Петракиев (РИМ – В. Търново), зам.-ръководители Мая Иванова (ИМ – Г. Оряховица) и Златина Петракиева (ИМ – Г. Оряховица) и научен консултант проф. д-р Хитко Вачев (РИМ – В. Търново) разкриха трите порти, част от крепостната стена с външна кула, улица, която извежда от западната порта към вътрешността, жилища, огнища, пещ и гробове от ХIII век, структури и детски гроб от желязната епоха и структури от бронзовата епоха.
Тази година финансирането е в размер на 18 175 лева като е осигурено от Министерство на културата. През този археологически сезон усилията на екипа продължават да са съсредоточени в разкриването на крепостната стена и част от вътрешните терени на крепостта, с цел прецизиране хронологическите граници на обитаване. Предвиждат се да продължат и проучвания в южното подградие, където през 2019 година бяха разкрити част от сграда от ХIII век и две ями – една от II–I в. пр. Хр. и една от ХI век. Очакванията на специалистите са да бъдат открити добре запазени архитектурни структури, както и разнообразен археологически материал.
В периода 2016-2019 г. ръководителите на разкопките, заедно с Исторически музей – Горна Оряховица, Общината, училища от Горна Оряховица и Велико Търново и спонсори, организираха първата в България „Лятна археологическа школа”. Тя бе проведена в рамките на месеците юни и част от юли с участието на близо 110 ученици, от 6ти до 12ти клас, които се запознаха на място с работата на археолозите и взеха участие в проучването на част от своята история. И през този археологически сезон ще се осъществи археологическа школа, в която ще участват ученици от училищата в Горна Оряховица.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени