2.8° C
Предимно облачно
toggle

Започват теренни археологически издирвания в землището на Първомайци и Долна Оряховица

04 ноември 2022
image

Теренни обходи ще бъдат проведени в землищата на село Първомайци и град Долна Оряховица през месец ноември. Проучванията се финансират от Министерство на културата след успешно защитен проект от страна на Исторически музей – Горна Оряховица.
Научен ръководител на проучването е Мая Иванова от Исторически музей – Горна Оряховица със заместник-ръководител Илиян Петракиев от РИМ – Велико Търново. В издирванията ще участват студенти от специалност „Археология“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, както и ученици от Горна Оряховица и Долна Оряховица като част от традиционната Археологическа школа.
Издирванията продължават проучванията от периода 2017-2019 г., извършени на територията на община Горна Оряховица, във връзка с актуализиране на Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България” (АИС АКБ). Те са осъществени чрез системно проучване, като покритата територия се документира с полигони. До момента е обходена значителна територия в западната част на Горна Оряховица и около крепостта Ряховец, а резултатите са обработени в обща GIS-база данни. Локализирани са обекти, сред които преобладават тези от тракийската, римската и средновековната епоха.
Продължаването на издирванията в непроучени участъци, северно от средновековна крепост Ряховец, ще позволи допълването на данните в АИС АКБ за района, като даде информация за съществуващите археологически обекти и тяхната застрашеност от иманярски, селскостопански или ерозионни процеси. 

Информация и снимки: Исторически музей - Горна Оряховица
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени