-0.3° C
Предимно облачно
toggle

Заповед на Кмета на Общината, допълваща заповед №780, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и въведеното извънредно положение

24 март 2020
image

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от Националния оперативен щаб, и Заповед № РД-01-144/22.03.2020г. на Министъра на здравеопазването 

НАРЕЖДАМ:            
            Допълвам моя Заповед № 780/14.03.2020г. като създавам
           т. 20. Преустановява се консумацията на място в обектите за бързо хранене и хранителните магазините на територията на  бензиностанциите. За целта, от тези търговски обекти да бъдат премахнати масите и столовете, а собствениците и отговорниците на обектите да не допускат да се консумират храна и напитки в близост до тях;
           т. 21. Собствениците и отговорниците на обекти, в които се осъществява производствен процес на закрито, да осигурят строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, посочени в т. 25 от настоящата заповед;
          т.  22. Банковите институции, притежаващи банкомати на територията на Община Горна Оряховица, задължително да осигуряват редовна дезинфекция на клавиатурите на устройствата. Същото задължение възлагам и на собствениците или операторите на вендинг машини за топли и студени напитки и/или пакетирани храни;
         т. 23. Забранявам групови туристически походи и излети в местността “Божур поляна“;
         т. 24. Да се ограничат до възможния разумен минимум посещенията във фризьорски и козметични салони и ателиета. Собствениците и отговорниците на тези обекти, освен строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания по т. 25 от настоящата заповед да осигурят обслужване на не повече от един клиент на работно място и дезинфекция на работните приспособления след всеки посетител.
         т. 25.   Въвеждам задължителни санитарно-хигиенни изисквания за всички обекти и услуги, които не преустановяват дейността си: 
  • на входовете на обектите да се поставят постелки, напоени с дезинфектант и надписи, указващи, че преминаването през тях е задължително. Постелките редовно да се напояват с дезинфектант;
  • работните помещения и санитарните възли да се измиват с дезинфекциращ разтвор три пъти дневно, а при удължено работно време – и по-често;
  • работните и контактните повърхности, до които имат достъп посетителите, в т.ч. ПОС терминалите в търговските обекти да се забърсват с дезинфекциращ разтвор или чист (95%) спирт на всеки час, а някои от тях, при възможност - и по-често;
  • работните помещения да се проветряват на два часа, а при възможност и подходящи климатични условия – по-често;
  • в санитарните възли да се осигурят диспенсъри, които редовно да се зареждат с дезинфектант ( при липса на такъв да се използва течен сапун);
  • да се осигурят лични предпазни средства за персонала – маски и ръкавици. Приоритетно и редовно да бъдат снабдявани с такива служителите, които работят с клиенти и потребители, както и в закрити помещения, в които работят голям брой хора;
т. 26  Въвеждам следните временни задължителни мерки завръщащи се жители на община Горна Оряховица, които са в сила до отмяната им с изрично разпореждане:
  • лицата, които се завръщат от чужбина или райони в страната, в които има регистрирани и потвърдени случаи на COVID-19, са длъжни да се самоизолират в отделно помещение в продължение на 14 дни. В случай, че самоизолирането не е възможно, ограничителната мярка се прилага към всички лица от съответното домакинство;
  • лицата, които се завръщат от чужбина или райони в страната, в които няма регистрирани и потвърдени случаи на COVID-19, пребивават свободно до момента, в който не бъде обявен такъв за съответния район. В този случай, лицето незабавно изпълнява разпоредбата на горната точка в продължение на 14 дни.
 
          Текстът на заповедта е публикуван в прикачения файл
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед на Кмета на Кмета на Общината, допълваща заповед №780 74 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени