2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от 17 януари 2022 г.

14 януари 2022
image

З А П О В Е Д

 № 137
гр. Горна Оряховица, 14.01.2022 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с разпространението на COVID-19

НАРЕЖДАМ: 

               Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Горна Оряховица считано от 17.01.2022 г. до 31.01.2022 г. включително:
  1. Преустановява се достъпът до Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица, Младежки дом гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица, както и читалищата на територията на община Горна Оряховица.
  2. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването
          Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
          Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
 
 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед №137 от 14.01.2022 г. 170 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени