2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община приятел на детето

От месец май 2016 година Община Горна Оряховица е член на мрежата на УНИЦЕФ  „Община – приятел на детето”. С получаването на сертификата за „Община - приятел на детето”, всеки член се ангажира да работи активно за повишаване благосъстоянието на децата, като оптимизира управлението си, подобрява изграждането на приятелска за децата среда и споделя опит и добри практики с останалите общини -приятели на детето. Целта на инициативата „Община - приятел на детето” е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние. Инициирана от Уницеф България, „Община - приятел на детето“ обединява 17 общини.  Мрежата на Общините, приятели на детето, е неформално обединение на общини, поели ангажимента да развиват благосъстоянието на децата на местно ниво съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето и да развиват участието на децата в процеса на вземане на решения.

 

Всяка Община – приятел на детето целенасочено и последователно се стреми към: 

 Oсигуряване на достъп на всички деца до качествено образование и здравни услуги; участие на децата в процеса на вземане на решения и вслушване в мнението  им за мястото, в което живеят; предоставяне на пространство за игра, срещи с приятели и забавление; сигуряване на благоприятна жизнена среда и условия за безопасно движение по улиците; защита от експлоатация, насилие и злоупотреба.

 

 Община Горна Оряховица  ще работи в следните направления:
 • Образование; 
 • Духовен живот; 
 • Здравеопазване; 
 • Социални услуги; 
 • Култура и спорт; 
 • Безопасна среда;

Инициативата на УНИЦЕФ „Община - приятел на детето” е инструмент, който ще помогне да се подобрят условията на живот на децата, като   се създадат положителни управленски практики, формирани чрез активно им участие.

 

Ангажирани институции и организации - партньори на Община Горна Оряховица:

 
 •  Учебните заведения в Община Горна Оряховица 
 • Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” – град Горна Оряховица; 
 • МКБППМН ; 
 • ОП „МДСИП” – Горна Оряховица; 
 • Общински детски комплекс – Горна Оряховица; 
 • Дирекция „Бюро по труда” – Горна Оряховица; 
 • РПУ – Горна Оряховица; 
 • РЗИ  - Велико Търново; 
 • ЦМДТ „Амалипе” – Велико Търново. 
 •  Младежки неправителствени организации и клубове : 
 • Сдружение „Горнооряховски младежки парламент”; 
 • Сдружение Младежки театър „Алтернатива” 
 • Сдружение „Младежка толерантност” 
 • Неформална група „Театър 220” при ПГЕЕ „М.В. Ломоносов”; 
 • Български младежки червен кръст при СОУ „Вичо Грънчаров“;
 • Други младежки структури.
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 22-метрова рисунка нарисуваха горнооряховските деца за Деня на Земята .pdf 892 KB
2 Великденска работилница.pdf 977 KB
3 1-ви юни - детски празник в Градската градина.pdf 1,2 MB
4 Детски празник в Пожарната.pdf 14,6 MB
5 Най-дългата рисунка за Деня на Земята.pdf 7,7 MB
6 Великденска работилница.pdf 9,2 MB
7 Великденска работилница.pdf 9,2 MB
8 Формуляр за кандидатстване от името на организация.doc 35 KB
9 Формуляр за индивидуално кандидатстване.doc 33 KB
10 Процедура за избор на членове на Съвета на децата.pdf 683 KB
11 ПИСМО-ПОКАНА за участие в процедура за избор на членове на Съвет на децата.pdf 1,3 MB
12 Процедура за избор на членове на Съвета на децата.pdf 135 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени