2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общинска библиотека

Общинска библиотека Горна Оряховица
5100 Горна Оряховица
ул. „Цар Освободител” №1
тел:0618 /6 02 57
e-mail: biblio_go@abv.bg
гл. библиотекар Светлана Гъркова
тел. 0878 761 095

Библиотеката в град Горна Оряховица възниква през 1869 година в структурата на читалище “Напредък 1869”. Като общинска функционира от 1997 година.От 1976 година библиотеката има методически функции и комплектува и обработва библиотечни документи за всичките 14 читалищни библиотеки в общината. Към месец септември 2010 година Общинска библиотека притежава фонд от 101 975 библиотечни документа , Централизираната библиотечна система е от 226 536 библиотечни документа. Годишно библиотеката  обслужва около 3000 читатели.

Отдели в Общинска библиотека Горна Оряховица:

Централизирано комплектуване и обработка -  В този отдел се поддържат следните традиционни каталози:

Азбучен и своден каталог, включващ фонда на Централната библиотека, на Филиала и на 13-те  читалищни библиотеки от ЦБС;
Азбучен каталог на периодиката на Централната библиотека;
Систематичен каталог на Централната библиотека, на Читалня, на Детски отдел, Филиал и за тринадесетте читалищни библиотеки от ЦБС;
Заглавен каталог за Централна библиотека в община Горна Оряховица и Детски отдел;

Заемна за възрастни -  Отдел заемна обслужва читатели над 14 годишна възраст и предоставя възможност за заемане на библиотечни документи за дома. Тук се извършва регистрация на читателите чрез издаването на читателски карти срещу документ за самоличност и потребителска такса. С картата могат да се ползват всички отдели на библиотеката.

Читалня -  Поддържа краеведска картотека и картотека по литературознание на българска, руска, чужда и антична литература. Редовно се попълва и систематичният каталог на читалнята, който е в два подраздела - справочна литература и подръчен фонд.   В отдела се извършва справочно - информационна дейност, правят се справки- писмени и устни, по различни теми. В читалнята се съхраняват периодични издания на вестник "Борба"   от 1956 г.  до сега, "Държавен вестник" от 1950 г. до днес, Горнооряховски "общински вестник" - 1937, 1938, 1940-1941 г. , вестник  "Устрем" от първата му годишнина през 1975 г. до днес.   

Детски отдел - Детският отдел на общинска библиотека Горна Оряховица обслужва читатели до 14-годишна възраст. Разполага с много богат и интересен фонд, съдържащ детско-юношеска, художествена и научнопопулярна литература. Отделът притежава също речници, енциклопедии и справочници. Тук се провеждат културно-масови мероприятия, състезания, викторини; отбелязват се интересни събития и празници.

Филиал на общинска библиотека в кв. "Пролет"
5100 Горна Оряховица

ул. „Петър Берон” № 6
тел.0618/ 2 90 48
e-mail: biblio_go@abv.bg

Създаден е през 1988 година  в кв. "Пролет".
Обслужва читатели от всички възрастови групи. Разполага със систематично - азбучен каталог на фонда и тематична картотека на статии от периодичния печат по актуални теми и въпроси, свързани с учебния процес - литературознание, история, география, екология.  Извършва справки, провежда консултации за работа със справочния апарат и разпространява библиотечно - библиографски знания сред учениците.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени