2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обяви и съобщения 2018г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 СПИСЪК НА ОЦЕНЕНИ И КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТ „ДИРЕКТОР”, СЛЕД ИЗВЪРШЕН ПОДБОР.pdf 263 KB
2 Заявление - длъжност "Работник кухня" в социалната услуга в общността "Приют".pdf 225 KB
3 Заявление - длъжност "Домакин" в социалната услуга в общността "Приют".pdf 225 KB
4 Заявление - длъжност "Социален работник" в социалната услуга в общността "Приют".pdf 225 KB
5 Заявление - длъжност "Директор" в социалната услуга в общността "Приют".pdf 225 KB
6 Обява за работа - Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ с капацитет 15 места“.pdf 256 KB
7 Заповед № 3382.pdf 202 KB
8 Обявление за изготвен проект.pdf 339 KB
9 Списък на допуснати кандидати за длъжността "Юрисконсулт".pdf 152 KB
10 Обявление - конкурс за длъжността "Юрисконсулт".pdf 420 KB
11 Списък на допуснати кандидати за длъжността "Старши счетоводител".pdf 146 KB
12 Заповед Янтра 2018/2019.pdf 331 KB
13 Заповед Стрелец 2018/2019.pdf 403 KB
14 Заповед Първомайци 2018/2019.pdf 351 KB
15 Заповед Правда 2018/2019.pdf 405 KB
16 Заповед Поликраище 2018/2019.pdf 442 KB
17 Заповед Писарево 2018/2019.pdf 284 KB
18 Заповед Паисий 2018/2019.pdf 405 KB
19 Заповед Крушето 2018/2019.pdf 210 KB
20 Заповед Драганово 2018/2019.pdf 759 KB
21 Заповед Долна Оряховица 2018/2019.pdf 426 KB
22 Заповед Горски Долен Тръмбеш 2018/2019.pdf 471 KB
23 Заповед Горски Горен Тръмбеш 2018/2019.pdf 445 KB
24 Заповед Върбица 2018/2019.pdf 265 KB
25 Обявление - конкурс за длъжността "Старши счетоводител".pdf 459 KB
26 Списък на допуснати кандидати за длъжността "Старши счетоводител".pdf 143 KB
27 Заповед № РД – 14 – 98 ЗСПЗЗ Горна Оряховица 2018-2019.doc 150 KB
28 Обявление - конкурс за длъжността "Старши счетоводител".pdf 465 KB
29 Прием на документи за ползване на услугата „Домашен помощник“.pdf 240 KB
30 Протокол за разпределение 2018.pdf 312 KB
31 Списък за пасища - с.Писарево.xls 25 KB
32 Списък за пасища - с.Стрелец.xls 24 KB
33 Списък за пасища - с.Първомайци.xls 26 KB
34 Списък за пасища -с. Поликраище.xls 26 KB
35 Списък за пасища - с.Паисий.xls 25 KB
36 Списък за пасища - с.Крушето.xls 24 KB
37 Списък за пасища - с.Драганово.xls 37 KB
38 Списък за пасища - гр.Долна Оряховица.xls 29 KB
39 Списък за пасища - с. Г.Г.ТРЪМБЕШ.xls 24 KB
40 Списък за пасища - с.Върбица.xls 27 KB
41 Списък за пасища - с.Янтра.xls 24 KB
42 Списък за пасища - с.Стрелец.xls 27 KB
43 Списък за пасища - с.Първомайци.xls 25 KB
44 Списък за пасища - с.Правда.xls 24 KB
45 Списък за пасища - с. Поликраище.xls 25 KB
46 Списък за пасища - с.Писарево.xls 24 KB
47 Списък за пасища - с.Паисий.xls 25 KB
48 Списък за пасища - с.Крушето.xls 25 KB
49 Списък за пасища - с.Драганово.xls 24 KB
50 Списък за пасища - с. Горски долен Тръмбеш.xls 24 KB
51 Списък за пасища - с.Горски горен Тръмбеш.xls 24 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени