2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обяви и съобщения 2019г.

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Обявление : Обява конкурс за длъжността "Младши експерт обществени поръчки". 538 KB
2 СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса. 73 KB
3 Публично обсъждане на отчет 2018 г. 185 KB
4 Обява : Конкурс за за заемане на длъжността "директор" на общински детски градини на територията на Община Горна Оряховица. 388 KB
5 Списък на допуснати кандидати за длъжността "Главен експерт" в дирекция "Строителство, екология и инвеститорски контрол" при Община Горна Оряховица. 156 KB
6 Заповед № РД-02-15-95 - транспортно обслужване. 575 KB
7 Протокол за разпределение 2019 г. 297 KB
8 Приложение 1. 34 KB
9 ИСКАНЕ за издаване на становище за проверка на съответствие на проектно предложение с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Горна Оряховица. 30 KB
10 Възможности за финансиране на бизнеса. 423 KB
11 О Б Я В А за провеждане на обществено обсъждане на проект „Туристически археологически център „Ряховец”. 105 KB
12 Обявление : конкурс за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция "СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ" при Община Горна Оряховица. 396 KB
13 Списък на допуснати кандидати за длъжността "Старши експерт ВиК мрежи" в дирекция "Строителство, екология и инвеститорски контрол" при Община Горна Оряховица. 157 KB
14 Списък на допуснати кандидати за длъжността "Старши инспектор местни данъци и такси" в дирекция "Местни приходи" при Община Горна Оряховица. 147 KB
15 Обявление : конкурс за длъжността "Старши експерт ВиК мрежи" в дирекция "Строителство, екология и инвеститорски контрол" при Община Горна Оряховица. 388 KB
16 Обявление : конкурс за длъжността "Старши инспектор местни данъци и такси" в дирекция "Местни приходи" при Община Горна Оряховица. 416 KB
17 Обявление за подбор за заемане на длъжност по проект за патронажна грижа 419 KB
18 Обявление за изготвен проект на ПУП - с. Първомайци 351 KB
19 Обявление за изготвен проект на ПУП - местност "Бабенец" 358 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени