2.8° C
Предимно облачно
toggle

Одобряване на инвестиционен проект

Одобряване на идеен инвестиционен проект по реда на чл. 141, ал.1 от ЗУТ и одобряване на технически и работен проект ( чл. 145 , ал.1) и узаконяване на строежи по §183 и §184 от ПР на ЗУТ 
Необходими документи:
 1. Документ за собственост на имота или документ за отстъпено право на строеж;
 2. Виза за проектиране с актуална скица на имота по чл. 140, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
 3. Необходимите документи, изброени в нормата на чл. 144 от същия Закон, включително договори (предварителни, окончателни) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура на организациите, предоставящи обществени услуги;
 4. Проектна документация, подходящо окомплектована в три (3) екземпляра по следните части:
 5. Геодезическа;
 6. Архитектурна;
 7. Конструктивна;
 8. Електрическа;
 9. Водоснабдяване и Канализация;
 10. Отопление, Вентилация и Климатизация;
 11. Енергийна Ефективност;
 12. Проект за Безопасност и Здраве;
 13. Пожарна Безопасност;
 14. (Приложените проекти се отбелязват)
 15. Доклад за оценка по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;
 16. Документация по съгласуване с органите РИОСВ, РЗИ, РСПБЗН и др.;
 17. Други необходими документи и проектни части;
Такса:
- за жилищни сгради – 1лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 50 лв. и не-повече от 1500 лв.
- за сгради на допълващо застрояване – 0,80 лв./кв. м. РЗП, но не по-малко от 50 и не повече от 500 лв.
- за обществено обслужващи сгради – 1 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 100 лв. и не повече от 1500 лв.
- линейни обекти на инженерната инфраструктура – 0,10 лв./л.м., но не по-малко от 50 лв. и не повече от 500 лв.
- таксата по §183 с § 184 от ЗУТ е увеличена в троен размер, но не по-малко от 150,00 лв. и не повече от 3000,00 лв.

Срок:  1 месец 

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
 
Такса за технически услуги – 44 80 01


 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Декларация 206 KB 25 ноември 2021
2 Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж 16 KB 01 декември 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени