2.8° C
Предимно облачно
toggle

Одобряване на инвестиционен проект по реда на чл. 202 от ЗУТ и/или Становище

Одобряване на инвестиционен проект по реда на чл. 202 от ЗУТ и/или Становище

Необходими документи:
1. Документ за собственост на имота или документ за отстъпено право на строеж;
2. Договор за доброволна делба или спогодба съгласно чл. 365, чл. 366, чл. 367 от ЗЗД;
3. Строителни книжа, доказващи законността на обекта;
4. Проектна документация с обособени части и/или дялове, съгласувана със съделителя;
5. Пълномощно, нотариално заверено (в случай, че заявителят не е заинтересовано лице);
6. Квитанция за платена такса;
7. Други необходими документи по преценка на компетентния одобряващ орган;

Такса:
50 лв. съгласно чл. 34, ал. 3, т. 10 от Наредбата за администрирането на местните такси и цените и услугите в Община Горна Оряховица
Срок: 1 месец

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
 
Такса за технически услуги – 44 80 01

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за Одобряване на Инвестиционен Проект по чл.202 от ЗУТ и/или Становище.pdf 228 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени