2.8° C
Предимно облачно
toggle

Одобряване на план за управление на строителни отпадъци

Одобряване на план за управление на строителни отпадъци

За жилищни сгради, за сгради на допълващо застрояване, за линейни обекти на инженерна инфраструктура 
Такса: 50.00 лв.

За обществено обслужващи сгради и за производствени и селскостопански сгради
Такса: 75.00 лв.

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
 
Такса за технически услуги – 44 80 01
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за одобряване на план за управление на строителни отпадъци, съгласно чл. 156 б, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 468 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени