2.8° C
Предимно облачно
toggle

Одобряване по чл. 154 от ЗУТ

Одобряване по чл. 154 от ЗУТ

За одобряване по чл. 154 от ЗУТ се заплаща такса в размер на 50% от таксата по т. 26.1 
(изм. с решение №892 от протокол №53/21.12.2006 г.) За съгласуване на идеен инвестиционен проект по реда на чл. 141, ал.1 от ЗУТ и одобряване на технически и работен проект по чл. 145, ал.1 от ЗУТ се заплаща такса, както следва:
- за жилищни сгради - 1.00 лв./кв. м. РЗП, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 1500.00 лв.
- за сгради на допълващи застрояване - 0.80 лв./кв. м. РЗП, но не по-малко от 50 и не повече от 500.00 лв. 
- за обществено обслужващи сгради -
1.00 лв./кв. м. РЗП, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 1500.00 лв.
- за производствени и селскостопански сгради - 0.50 лв./куб. м. (застроен обем), но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 1500.00 лв. 
- линейни обекти на инженерната инфраструктура -
0.10 лв/л. м., но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 500.00 лв. 


Заповед за допълване на разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ

Такса40,00.лв


Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за издаване заповед за допълване на разрешение за строеж по чл.154 от ЗУТ 145 KB 18 април 2023
2 Декларация по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ 256 KB 05 ноември 2020
3 Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти по чл. 154 от ЗУТ 498 KB 05 ноември 2020
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени