2.2° C
Ръмеж
toggle

Основен ремонт на обекти по 10 обособени позиции

„Основен ремонт на обекти по следните обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на приемна на РУМВР, находяща се на ул.“ Съединение ‘‘ ;

Обособена позиция № 2: „Основен ремонт санитарни възли ДЯ“ Зорница ‘‘‘‘ ;

Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на хранителни складове в ДЯ ‘‘ Еделвайс ‘‘‘‘ ;

Обособена позиция № 4: „Основен ремонт сграда клуб на пенсионера с.Драганово ‘‘;

Обособена позиция № 5: „Основен ремонт сграда клуб на пенсионера с.Първомайци ‘‘;

Обособена позиция № 6: „Основен ремонт на помпа за отоплителна инсталация ДЦВХУ“;

Обособена позиция № 7: „Основен ремонт зала по канадска борба“;

Обособена позиция № 8: „Основен ремонт на къща музей на Асен Разцветников “;

Обособена позиция № 9: „Основен ремонт тоалетна и подмяна врата в Градска библиотека“;

Обособена позиция № 10: „Основен ремонт на покрив здравен дом с.Драганово“;

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Образци. 60 KB
2 Обществена поръчка чрез публична покана с предмет : "Основен ремонт на обекти". 4,6 MB
3 Обществена поръчка чрез публична покана с предмет : "Основен ремонт на обекти". 4,6 MB
4 Техническа спецификация. Обособена позиция № 1 : "Основен ремонт на приемна РУМВР, находяща се на ул. "Съединение "41, кв.Гарата 3,4 MB
5 Проект на договор. 931 KB
6 Количествено стойностна сметка. Обект: Основен ремонт приемна на РУМВР находяща се на ул."Съединение"41 кв.Гарата, гр.Горна Оряховица. 35 KB
7 Ориентировъчна количествено - стойностна сметка. Основен ремонт санитарни възли ДЯ "Зорница", град Горна Оряховица. 24 KB
8 Ориентировъчна количествено-стойностна сметка за обект : "Основен ремонт на хранителни складове в ДЯ "ЕДЕЛВАЙС". 22 KB
9 Количествено стойностна сметка. Обект Основен ремонт сграда" Клуб на пенсионера" с.Драганово. 28 KB
10 Количествено стойностна сметка. обект: Основен ремонт сграда клуб на пенсионера Първомайци. 39 KB
11 Количествено-стойностна сметка. Основен ремонт на помпа за отоплителна инсталация ДЦВХУ, гр. Горна Оряховица. 30 KB
12 Ориентировъчна количествено-стойностна сметка. Основен ремонт на зала по канадска борба. 37 KB
13 Количествена стойностна сметка - ориентировъчна. Обект : Основен ремонт на къща музей "А.Разцветников" с. Драганово. 35 KB
14 Количествено стойностна сметка. Обект:Основен ремонт тоалетна и подмяна врата в Градска библиотека. 28 KB
15 Количествено стойностна сметка за ОБЕКТ: Основен ремонт на покрив "ЗДРАВЕН ДОМ" с.Драганово Община Г. ОРЯХОВИЦА ПАРЦЕЛ V КВ.57 26 KB
16 Договор 1. 4,5 MB
17 Договор 2. 995 KB
18 Договор 3. 1,1 MB
19 Договор 4. 1,1 MB
20 Договор 5. 963 KB
21 Договор 6. 1 MB
22 Договор 8. 1,1 MB
23 Договор 9. 1,1 MB
24 Договор 10. 1,1 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени