2.8° C
Предимно облачно
toggle

Основен ремонт на обекти по обособени позиции:ОП1 и ОП2

”Основен ремонт на обекти по обособени позиции:
Обособена позиция № 1: “Основен ремонт на отоплителна инсталация на кметство гр.Д.Оряховица“ ; 
Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на клуб на пенсионера с.Драганово“

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Решение за откриване на процедура. 1,7 MB
2 Решение № 3858 - прекратяване. 290 KB
3 Решение № 3859 - Изпълнител на проведената процедура за Обособена позиция № 2. 314 KB
4 Протокол - представени оферти от участници. 557 KB
5 Покана за сключване на договори с предмет : "Основен ремонт на обекти по обособени позиции" : Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2. 4,8 MB
6 Обявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,3 MB
7 Обявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,4 MB
8 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка. Деловодна информация. 1,1 MB
9 ДОКЛАД - постъпила оферта в пряко договаряне с предмет : "Основен ремонт на обекти по обособени позиции : Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2. 802 KB
10 Договор - Обособена позиция №2. 3,3 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени