2.8° C
Предимно облачно
toggle

Подобряване достъпа до заетост

ПРОЕКТ
"Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално-здравни услуги на уязвими групи в община Горна Оряховица”
ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.005-0040-C03
Проектът се финансира от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Проект : „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни интегрирани социално - здравни услуги на уязвими групи в община Горна Оряховица” ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.005-0040-C03. 210 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени