32.2° C
Предимно слънчево
toggle

Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
 
Бюджет, финанси и евроинтеграция
  Име Партия
Председател Савадор Ганчев ГЕРБ
Член Деница Цветанова ГЕРБ
Член Георги Бижев ГЕРБ
Член Кирил Кирилов ВМРО
Член Пламен Стоянов БСП
Член Огнян Стоянов БСП
Член Иван Момъков Алтернативата на гражданите
Общинска собственост
  Име Партия
Председател Кирил Кирилов ВМРО
Член Савадор Ганчев ГЕРБ
Член Даниел Костадинов ГЕРБ
Член Деница Цветанова ГЕРБ
Член Людмила Илиева Демократична България
Член Георги Рачев БСП
Член Виктор Азманов Алтернативата на гражданите
Териториално развитие, строителство и благоустройство
  Име Партия
Председател Петър Гайдаров СДС
Член Светлана Ганева ГЕРБ
Член Добрин Дериджиян ГЕРБ
Член Антон Паричев БСП
Член Христо Беремски ВМРО
Член Николай Караиванов Алтернативата на гражданите
Член Митко Станев ДПС
Икономика и приватизация
  Име Партия
Председател Виктор Азманов Алтернативата на гражданите
Член Ангел Колев ГЕРБ
Член Георги Бижев ГЕРБ
Член Добрин Дериджиян ГЕРБ
Член Пламен Стоянов БСП
Член Огнян Стоянов БСП
Член Йордан Керчев ДПС
Образование, култура и религия
  Име Партия
Председател Иван Момъков Алтернативата на гражданите
Член Йорданка Кушева ГЕРБ
Член Милена Димитрова ГЕРБ
Член Павлинка Николова БСП
Член Елена Григорова БСП
Член Михаил Ченков БСП
Член Йордан Михтиев Заедно за промяна
Спорт и младежки дейности
  Име Партия
Председател Георги Бижев ГЕРБ
Член Григор Минков ГЕРБ
Член Михаил Ченков БСП
Член Ренета Гонгалова БСП
Член Иван Атанасчев Алтернативата на гражданите
Член Веско Ирибаджаков Демократична България
Член Йордан Михтиев Заедно за промяна
Социални дейности и здравеопазване
  Име Партия
Председател Борислав Генчев ГЕРБ
Член Йорданка Кушева ГЕРБ
Член Милена Димитрова ГЕРБ
Член Ренета Гонгалова БСП
Член Павлинка Николова БСП
Член Иван Атанасчев Алтернативата на гражданите
Член Митко Станев ДПС
Екология, селско и горско стопанство
  Име Партия
Председател Елена Григорова БСП
Член Светлана Ганева ГЕРБ
Член Даниел Костадинов ГЕРБ
Член Николай Караиванов Алтернативата на гражданите
Член Веско Ирибаджаков Демократична България
Член Светла Зарева БСП
Член Йордан Керчев ДПС
Местно самоуправление, нормативна уредба и транспорт
  Име Партия
Председател Георги Рачев БСП
Член Антон Паричев БСП
Член Ангел Колев ГЕРБ
Член Григор Минков ГЕРБ
Член Петър Гайдаров СДС
Член Христо Беремски ВМРО
Член Людмила Илиева Демократична България
Конфликт на интереси
  Име Партия
Председател Йордан Михтиев Заедно за промяна
Член Деница Цветанова ГЕРБ
Член Григор Минков ГЕРБ
Член Людмила Илиева Демократична България
Член Светла Зарева БСП
Член Виктор Азманов Алтернативата на гражданите
Член Кирил Кирилов ВМРО
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2020. Всички права запазени