2.8° C
Предимно облачно
toggle

Постоянни комисии

Мандат 2023 /2027


“ Териториалнo развитие, строителство и благоустройство“

Председател: Светлозар Шишманов
Членове:
1.         Велизар Панчев
2.         Габриела Шилкова
3.         Христо Беремски
4.         Пламен Статев
5.         Петър Гайдаров
6.         Добрин Дериджиян

„Екология, селско и горско стопанство“

Председател: Петър Гайдаров
Членове:
1.         Добромир Добрев
2.         Иван Атанасчев
3.         Марин Богомилов
4.         Паолина Пенева
5.         Ариф Мехмедов
6.         Иво Дечев

“Конфликт на интереси“

Председател: Мирослава Георгиева
Членове:
1.         Борислав Генчев  
2.         Светлозар Шишманов
3.         Павлинка Николова
4.         Емил Дачков
5.         Стефчо Алипиев
6.         Йордан Байчев   

“Местно самоуправление, нормативна уредба и транспорт“

Председател: Йордан Байчев
Членове:
1.         Иван Момъков
2.         Емил Дачков
3.         Светлозар Шишманов
4.         Христо Беремски
5.         Георги Бижев
6.         Добрин Дериджиян

“ Образование, култура и религия“

Председател: Иван Момъков
Членове:
1.         Павлинка Николова
2.         Стефчо Алипиев
3.         Йордан Байчев
4.         Милена Димитрова
5.         Деница Цветанова
6.         Григор Минков

“ Общинска собственост и приватизация“

Председател:  Иван Димитров
Членове:
1.         Николай Илиев
2.         Марин Богомилов
3.         Иван Атанасчев
4.         Пламен Статев
5.         Савадор Ганчев
6.         Деница Цветанова
 

“Социални дейности и здравеопазване“

Председател: Борислав Генчев
Членове:
1.         Мирослава Георгиева
2.         Паолина Пенева
3.         Ариф Мехмедов
4.         Миглена Харлова
5.         Павлинка Николова
6.         Иво Дечев

“Спорт и младежки дейности“

Председател: Милена Димитрова
Членове:
1.         Стефчо Алипиев
2.         Николай Илиев
3.         Велизар Панчев
4.         Георги Бижев
5.         Григор Минков
6.         Габриела Шилкова

“Бюджет, финанси, икономика и евроинтеграция“

 Председател:  Габриела Шилкова
Членове:
1.         Иван Димитров
2.         Миглена Харлова
3.         Емил Дачков
4.         Пламен Статев
5.         Савадор Ганчев
6.         Добромир Добрев
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени