2.8° C
Предимно облачно
toggle

Приключи един от най-мащабните проекти на Общината - обновяване на градската среда в Горна Оряховица

Приключи проектът за обновяването на градската среда в Горна Оряховица. Това е един от най-мащабните проекти и част от инвестиционната програма на Общината, и се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Резултатите от дейностите по проекта бяха представени днес пред журналисти от кмета инж. Добромир Добрев и работния екип с ръководител инж. Гергана Тодорова.
Общата стойност проекта е 5 988 104 лв. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 5 634 302 лв., от които: 85 % е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15на сто са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Освен средствата по ОПРР, за успешната реализация на проекта бяха предвидени допълнително 353 801 лв. - финансов принос на Община Горна Оряховица. Основната цел на проекта бе да се подобри качеството на живот, както и привлекателността и конкурентоспособността на Горна Оряховица.

В рамките на проекта бяха реконструирани площад “Георги Измирлиев” и парк “Детски кът” и беше изградено кръгово кръстовище за безконфликтно преминаване на превозните средства и подобряване движението на пешеходците.

Парк „Детски кът“ заема площ от 53 дка –зелени площи, детски и спортни площадки. След модернизирането му се подобри обликът на едно от най-предпочитаните места за отдих в град Горна Оряховица. В парка се оформи мрежа от главни, второстепенни и обиколна алеи. Обособиха се Зони за разходки и социални контакти, за пикник и за активен отдих. В центъра на обновения парк е оформена площадка с фонтан, около който са разположени места за сядане. Изградени са: детски площадки, комбинирано игрище, площадка за скейтборд, площадка с уреди за обща физическа подготовка, площадка с фитнес съоръжения, а също и детска сцена. Съществуващите здрави дървета са запазени, а освен тях бяха засадени нови декоративни видове храсти и дървета. Посетителите на реконструирания парк вече се радват на красивите новозасадени цветя и декоративни треви. Поливането на зелените площи се извършва чрез автоматизирана поливна система, чието захранване е осигурено от четири вкопани резервоара, които се пълнят с дъждовни отпадъчни води от отводнителните улеи, а при недостиг - допълването им е осигурено от водоснабдителната мрежа. Монтирано е енергоспестяващо парково осветление и е изградена система за видеонаблюдение.

В рамките на мащабния проект бе модернизиран и централния градски площад „Георги Измирлиев“ и пешеходните подходи към него. В западно направление са изградени каскади и сух фонтан, както и инфраструктурата за свободна WI-FI зона. В североизточната част на площада е предвидено място за временна търговия и други мероприятия, свързани с обществената активност. В южната част на пешеходната зона е изградена детска площадка. В централната част на площада е оформено място за подвижна сцена за провеждане на спортни и културни мероприятия. Засадени са дървета с малка коренова система и широка корона. Около дърветата са разположени места за сядане, а в оформените зелени площи има цъфтящи растения. В зелените площи са изградени поливни системи и капково напояване. Монтирани са пейки, кошчета за отпадъци и перголи, както и три фонтанки за питейна вода. Изградени са рампи, които осигуряват достъпна среда на хора с увреждания. Монтирана е система за денонощно видеонаблюдение.
С цел подобряване организацията на движение в централната градска част, в рамките на проекта бе изградено и кръгово кръстовище.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени