2.8° C
Предимно облачно
toggle

Проекти за наредби

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Справка постъпили предложения.pdf 383 KB
2 Приложени към Предложение.pdf 112 KB
3 Предложение - читалищни салони.pdf 345 KB
4 Предложение - Допълнение на проекта за Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица.pdf 490 KB
5 Наредба за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Община Горна Оряховица.pdf 123 KB
6 Мотиви към проекта за изменение в Наредбата за реда за придобиването, управление и разпореждане с общинско имущество.pdf 79 KB
7 Справка за постъпили предложения.pdf 45 KB
8 Справка за предложения - предложение за приемане на НАРЕДБА за организиране на почасови дейности.pdf 33 KB
9 НАРЕДБА за звания, наградите и отличията на Община Горна Оряховица.pdf 272 KB
10 НАРЕДБА за организация и управление на гробищните паркове и погребално-обредната дейност.pdf 122 KB
11 Предложение - Изменение в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.pdf 431 KB
12 Предложение относно изменение в Наредбата.pdf 82 KB
13 Предложение - Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси.pdf 87 KB
14 Предложение - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните такси.pdf 295 KB
15 Предложение - Допълнение на Наредбната за определянето на местните такси.pdf 81 KB
16 Предложение - Допълнение на Наредбата за поддържане на обществения ред на територията на Община Горна Оряховица.pdf 303 KB
17 Наредба за поддържане на обществения ред на Община Горна Оряховица.pdf 538 KB
18 Мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредба за управлението на търговските дружества с общинско имущество.pdf 62 KB
19 Мотиви към Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица.pdf 280 KB
20 Мотиви към проекта за изменение в Изменение в Наредбата за организация и управление на гробищните паркове.pdf 65 KB
21 Изменение и допълнение в разпоредбата на чл.69, т.5 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Горна Оряховица.pdf 290 KB
22 Изменение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Горна Оряховица.pdf 211 KB
23 Изменение на Наредба за организация и безопасност на движението в община Горна Оряховица.pdf 132 KB
24 Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица.pdf 97 KB
25 ДОКЛАД относно Проект за Наредба за определяне условията за организиране на почасови дейности.pdf 113 KB
26 НАРЕДБА за определяне на условията и реда за организиране на почасови дейности.pdf 83 KB
27 Изменение на Наредба за определяне на местните такси.pdf 70 KB
28 ДОКЛАД - Проект за Наредба за званията, наградите и отличията на Община Горна Оряховица.pdf 468 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени