0° C
Предимно облачно
toggle

Проектиране и архитектурно заснемане по обособени позиции

31.05.2019г.

              „Проектиране и архитектурно заснемане" по следните обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1 „Допроектиране към проект: „Проектиране на тренировъчен стадион и 4 бр. тенис кортове и обслужваща сграда" за Обект: „Изграждане на съблекалня стадион „Локомотив" ДЮ школа".

 

Обособена позиция № 2 "Изготвяне на проект за Обект: „Укрепване на подпорна стена на ул. „ Цар Асен 7 – 11, гр. Горна Оряховица".

 

Обособена позиция № 3 „Изготвяне на архитектурно заснемане на сгради /Корпус 1 и Корпус 4/ в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ/ с. Драганово."

# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Задание за архитектурно заснемане - "Изготвяне на архитектурно заснемане на сгради в Дом за пълнолетни деца с умствена изостаналост" - с.Драганово. 295 KB
2 Изработване на проектна документация за "Укрепване на подпорна стена на ул."Цар Асен" 7-11, гр. Горна Оряховица". 714 KB
3 Задание за проектиране. Допроектиране към проект : "Проектиране на тренировъчен стадион и 4 бр. тенис кортове и обслужваща сграда." 552 KB
4 Техническа документация. 17,6 MB
5 Съобщение : относно Обществена поръчка с предмет : "Проектиране и архитектурно заснемане" по обособени позиции : Позиция № 1, Позиция № 2 и Позиция № 3. 321 KB
6 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация. 1,3 MB
7 Решение за откриване на процедура. 2,5 MB
8 Разяснение относно : "Проектиране и архитектурно заснемане" по Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3. 434 KB
9 Протокол № 1 - подбор на участници. Оценка на офертите в процедура чрез "публично състезание" с предмет : "Проектиране и архитектурно заснемане" по обособени позиции. 1,9 MB
10 Проект на Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги. 7,1 MB
11 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 5,2 MB
12 Методика за избиране на икономически най-изгодна оферта. 546 KB
13 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 92 KB
14 Документация - публично състезание с предмет "Проектиране и архитектурно заснемане" по обособени позиции : Позиция № 1, Позиция № 2 и Позиция № 3. 9,1 MB
15 Виза за проектиране - 01.04.2019 г. 960 KB
16 Образци. 113 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени