2.8° C
Предимно облачно
toggle

Процедури по ЗОП-

# Заглавие на статията  
1 Предоставяне на услуги на Община Горна Оряховица по предварително третиране на смесени отпадъци.
2 Охрана на обекти по обособени позиции
3 Управление на уличното осветление на територията на Община Горна Оряховица
4 Доставка на хранителни продукти 9 позиции
5 Изграждания по обособени позиции
6 Доставка горива за автомобили и дизелови двигатели
7 "Изграждане на мултифункционална спортна площадка "
8 "Сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци"
9 Реконструкция и доизграждане на канализация по улици в гр.Горна Оряховица
10 Основен ремонт - модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на детски градини
11 Инженеринг по обособени позиции
12 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ЦНСТ - Г.Оряховица по 3 обособени позиции
13 „Доставка на хранителни продукти" 6 позиции
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени