2.8° C
Предимно облачно
toggle

Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Приют" с капацитет 15 места

Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.029-0001-C01
ПРОЕКТ 
"Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Приют" с капацитет 15 места"
BG05M9OP001-2.029-0001-C01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Информация за приключване на проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ 544 KB 30 юни 2023
2 Проект : "Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Приют" с капацитет 15 места" BG05M9OP001-2.029-0001-C01. 214 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени