° C
toggle

с. Първомайци


 

кмет  Ясен Стефанов Янков       тел: 06175/2525; 2530
 
Историята на село Първомайци започва около ХІІ век. Първите писмени сведения датират от далечната 1347 година, когато българският цар Иван Александър подписва "Мрачката грамота", в която се споменава за съществуването на селището.

Село Първомайци се намира на левия бряг на р. Янтра, на 104 м надморска височина, в непосредствена близост до ЖП възел Горна Оряховица, на 5 км от Горна Оряховица, на 12 км на север от старопрестолния град Велико Търново. Съседни селища са: с. Правда, отстоящо на 3 км на североизток, с. Самоводене - на 1 км на запад, с. Поликрайще - на 3 км на северозапад.

Селището е съставено от две населени места - с. Темниско и с. Сергювец. С указ N:100/1955 г. двете села са обединени в едно - с. Първомайци. Селището е най-голямото село във Великотърновска област с население около 3138 души.

Първото светско училище е основано в с. Сергювец през 1843 г., а през 1846 г. и в Темниско. През 1893 г. се създава читалище "Иван Вазов", а през 1909 г. - читалище "Развитие". През 1965 г. в центъра на селото се изгражда нова читалищна сграда, в която се развива разнообразна културна и просветна дейност. Към читалището има изградена библиотека с над 16 500 тома.

През 1885 г. в Темниско е изграден църковен храм, а през 1892 г. и в Сергювец. Двата храма са с еднакви имена - "Вознесение Господне".

През 1919 г. родолюбиви граждани поемат инициатива и изграждат Паметник на загиналите в Балканската и Първата световна война, а през 1993г. в центъра на селото е издигнат Паметник на загиналите в Балканската, Първата и Втората световна войни.

Периодът след обединяването на двете села се очертава като най-благоприятен за социално-икономическото развитие на селището. През този период са изградени всички обществени сгради, а населението - остарелия си жилищен фонд.

Основен поминък е отглеждането на зърнено-житни, зърнено-фуражни технически култури, зеленчуци, развитие на овощарство, цветарство, животновъдство и др.
 
Видове територии и начин на ползване Дка Относителен дял
Земеделски територии 23179 74%
Горски територии 2805 9%
Населени места и други урбанизирани територии 3260 10%
Промишлени и складови зони 217  
Гробища и извънселищни паркове 40  
Водни течения и водни площи 612 2%
Реки 294  
Язовири, водоеми, канали 279  
Територия за полезни изкопаеми и депа за отпадъци 329 1%
Кариери и рудници 276  
Депа за битови отпадъци 53  
Територия за транспорт и инфраструктури 1139 4%
ЖП линии и съоръжения 957  
Републиканска мрежа 127  
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени