° C
toggle

С церемония „Първа копка” започна ремонтът на площад „Георги Измирлиев”

С официална церемония „Първа копка” започна ремонтът на пл. „Георги Измирлиев” в Горна Оряховица. Обектът се реализира по проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020.

Кметът на Общината инж. Добромир Добрев и Юлиян Николов от фирмата-изпълнител – „Политрейд Кънстръкшън” ЕООД разбиха ритуалното шампанско в машината, която ще вади старата настилка на площада. На церемонията, която на практика дава старт на същинските строителни дейности по площада, присъстваха народният представител инж. Клавдия Григорова – Ганчева, цялото ръководство на Община Горна Оряховица, представители на фирмата-изпълнител, служители от общинска администрация, граждани.

„Пожелавам на изпълнителите и строителния надзор да завършат проекта в срок и качествено. В момента ние чертаем история и се надявам всички да сме доволни от това, което ще изградим. Благодаря на всички колеги, които работиха по проекта до тук и които ще продължат да работят по него до завършването му. Ще има много трудности, но такава реконструкция в Горна Оряховица не е правена от 40 години, а се надявам да оставим нещо за поколенията след нас”, каза кметът инж. Добромир Добрев преди да даде старт на ремонта.
„Нашите усилия ще бъдат да завършим обекта в срок и с качеството, което очаквате от нас. Бихме искали да се гордеем с работата си и да покажем възможностите си. Правим нещо, което ще остане за поколенията, надявам се да бъде добър пример за успешно реализиран проект”, каза и Юлиян Николов от фирмата-изпълнител.

Ремонтните работи започват от пространството пред Младежкия дом. Предварителните очаквания са целият площад да бъде завършен до края на годината. Ще се работи на малки участъци, за да се затрудняват възможно най-малко живеещите наоколо и бизнесът в района.

По проекта ще се извърши реконструкция и модернизация на централния градски площад и пешеходните подходи към него. В западно направление ще се изградят каскади и сух фонтан и  ще се обособят тематични площадки за тихи игри, читалня на открито, свободна WI-FI зона. В североизточната част на площада ще се оформи зона за временна търговия и други мероприятия, свързани с обществената активност. В южната част на пешеходната зона ще се разположи детска площадка. В централната част се предвижда място за подвижна сцена за провеждане на спортни и културни мероприятия. Залесяването включва дървесни видове с малка коренова система и широка корона. Около дърветата ще се разположат места за сядане, а в оформените зелени площи ще има красиви цъфтящи растения. Предвижда се монтиране на система за денонощно видеонаблюдение.

Освен пл. „Георги Измирлиев”, в рамките на проекта за обновяване на градската среда, ще се реконструира и парк „Детски кът“.

Съгласно издаденото Разрешение за строеж, строителството на обект „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Горна Оряховица” включва два етапа. Първият етап е ремонтът на същинското площадно пространство, а вторият-изграждане на кръгово кръстовище между Общината и Пощата.

Първият етап ще се изпълни  от „Политрейд Кънстъркшън“ ЕООД, гр.София, а надзора в строителството ще упражнява ДЗЗД „Обнова“, гр.София. Изпълнението на втория етап е възложено на „Еко Традекс Груп“ АД, гр.Хасково, а строителния надзор ще упражнява „Ай ти ем проджект“ ООД, гр.Пловдив.

В бюджета на проекта за строително монтажни работи за обекта са предвидени 4 103 179 лв. (с ДДС). От тях за реконструкцията на същинското площадно пространство средствата възлизат на 3 766 962 лв. Вторият етап – кръговото кръстовище е на стойност 336 217 лв. и изцяло ще бъде съфинансиран от Община Горна Оряховица. Средствата са получени с Министерско постановление.

Общата стойност на проект „Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица” е 5 988 104 лв. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 5 634 302 лв., от които: 85% е съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, а останалите 15% представляват национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Освен средствата по ОПРР за успешната реализация на проекта са предвидени допълнително 353 801 лв. - съфинансиране от Община Горна Оряховица.

На 3 юли (понеделник), ще бъде направена първа копка и за ремонта в парк „Детски кът”, а следващият понеделник - 10 юли ще започнат дейностите по изграждане на кръговото кръстовище.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени