2.8° C
Предимно облачно
toggle

Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от ДОПК 03.2019

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДАНЪЧНО–ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
 
ПУБЛИКУВАНОчетвъртък, 07 март 2019
ВАЛИДНО ДОчетвъртък, 21 март 2019 /17:30 часа/
 
 

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид на документа

 

 1. 1.

 

РД 9400-452/20.02.2019

Теодора Стефанова Ангова

 

Акт за установяване на задължения № 0939-1/27.08.2018

 1. 2.

РД 9400-453/20.02.2019

Стелиян Радков Асенов

 

Акт за установяване на задължения № 0945-1/27.08.2018

 1. 3.

РД 9400-455/20.02.2019

Александър Славев Асенов

 

Акт за установяване на задължения № 0962-1/20.09.2018

 1. 4.

РД 9400-456/20.02.2019

Свилен Стоянов Радославов

 

Акт за установяване на задължения № 0925-1/23.08.2018

 1. 5.

РД 9400-457/20.02.2019

Ибрахим Даилов Мехмедов

 

Акт за установяване на задължения № 0556 – 1/21.06.2018

 1. 6.

РД 9400-458/20.02.2019

Минчо Асланов Мехмедов

 

Акт за установяване на задължения № 0853 – 1/13.08.2018

 1. 7.

РД 9400-459/20.02.2019

Елена Мартинова Пантилеева

 

Акт за установяване на задължения № 0814 – 1/27.07.2018

 1. 8.

РД 9400-460/20.02.2019

Валентина Цонева Стефанова

 

Акт за установяване на задължения № 0990 – 1/27.09.2018

 1. 9.

РД 9400-461/20.02.2019

Ангел Илиев Ангелов

Акт за установяване на задължения № 1001 – 1/28.09.2018

 1. 10.

РД 9400-462/20.02.2019

Ангел Илиев Ангелов

 

Акт за установяване на задължения № 0970-1/21.09.2018

 1. 11.

РД 9400-463/20.02.2019

Илиян Бориславов Мерданчев

 

Акт за установяване на задължения № 0744 – 1/17.07.2018

 1. 12.

РД 9400-464/20.02.2019

Пламен Огнянов Ангелов

 

Акт за установяване на задължения № 0824 – 1/01.08.2018

 1. 13.

РД 9400-465/20.02.2019

Красимира Маринова Атанасова

 

Акт за установяване на задължения № 0589 – 1/25.06.2018

 1. 14.

РД 9400-466/20.02.2019

Боян Асенов Михайлов

 

Акт за установяване на задължения № 0755 – 1/17.07.2018

 1. 15.

РД 9400-468/20.02.2019

Цветан Златев Минчев

 

Акт за установяване на задължения № 0946-1/27.08.2018

 1. 16.

РД 9400-469/20.02.2019

Евгени Иванов Николов

 

Акт за установяване на задължения № 0573-1/22.06.2018

 1. 17.

РД 9400-470/20.02.2019

Валентин Христов Атанасов

 

Акт за установяване на задължения № 0879-1/15.08.2018

 1. 18.

РД 9400-471/20.02.2019

Васил Алексиев Христов

 

Акт за установяване на задължения № 0693-1/11.07.2018

 1. 19.

РД 9400-473/20.02.2019

Томия Иванова Кушева

 

Акт за установяване на задължения № 0735-1/16.07.2018

 1. 20.

РД 9400-474/20.02.2019

Василен Радев Стоев

 

Акт за установяване на задължения № 0610 – 1/27.06.2018

 1. 21.

РД 9400-475/20.02.2019

Даниел Иванов Димитров

 

Акт за установяване на задължения № 0670 – 1/10.07.2018

 1. 22.

РД 9400-476/20.02.2019

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени