2.8° C
Предимно облачно
toggle

Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от ДОПК 04.2019

 
СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДАНЪЧНО–ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
         ПУБЛИКУВАНО: вторник, 16 април 2019
       ВАЛИДНО ДО: вторник, 30 април 2019 /17:30 часа/
Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в дирекция „Местни приходи” на Община Горна Оряховица, етаж 2, стая 2 за връчване на съответния акт за установяване на задължения по декларация.
В случай че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал.6 от ДОПК съответният документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица - за уведомени, след което ще се пристъпи към ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.


 

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид на документа

 

 1. 1.

 

РД 9400-863/12.04.2019

КРАСИМИР СТЕФАНОВ БОРИСОВ

АУЗ № 0753-1/17.07.2018

 1. 2.

РД9400-862/12.04.2019

АЙШЕ ОСМАНОВА РАМАДАНОВА

АУЗ № 01066-1/11.10.2018

 1. 3.

РД9400-861/12.04.2019

СТАНКА ПЕНЧЕВА ДИМИТРОВА

АУЗ № 01060-1/10.10.2018

 1. 4.

РД9400-860/12.04.2019

КРЪСТИНА ЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА

АУЗ № 0905-1/21.08.2018

 1. 5.

РД9400-859/12.04.2019

ГРИГОР АНДРЕЕВ КИРЧЕВ

АУЗ № 0741-1/17.07.2018

 1. 6.

РД9400-858/12.04.2019

АЛЕКСИ НИКОЛАЕВ АЛЕКСИЕВ

АУЗ № 0872-1/14.08.2018

 1. 7.

РД9400-857/12.04.2019

ЗАЙДЕ АХМЕДОВА ЮСМЕНОВА

АУЗ № 0870-1/14.08.2018

 1. 8.

РД9400-856/12.04.2019

ГЮЛШАН АСАНОВА МЕХМЕДОВА

АУЗ № 0747-1/17.07.2018

 1. 9.

РД 2600-289/12.04.2019

КРЕЙЗИ ТАЙМ ЕООД

АУЗ № 01083-1/19.10.2018

 1. 10.

РД 9400-854/12.04.2019

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ВЕСЕЛИНОВ

АУЗ № 0733-1/16.07.2018

 1. 11.

РД 9400-853/12.04.2019

СТЕФАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

АУЗ № 0788-1/25.07.2018

 1. 12.

РД 9400-850/12.04.2019

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АНТОНОВ

АУЗ № 0806-1/26.07.2018

 1. 13.

РД 9400-849/12.04.2019

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ РАЛЧЕВ

АУЗ № 01035-1/04.10.2018

 1. 14.

РД9400-848/12.04.2019

ДЕТЕЛИН ТОДОРОВ КРУМОВ

АУЗ № 0597-1/26.06.2018

 1. 15.

РД9400-847/12.04.2019

КАТЯ КОЛЕВА КОСТАДИНОВА

АУЗ № 0424-1/22.05.2018

 1. 16.

РД 9400-842/12.04.2019

ИВАН ПЕТРОВ НИКОЛОВ

АУЗ № 0721-1/13.07.2018

 1. 17.

РД9400-841/12.04.2019

ДАНИЕЛ СИМЕОНОВ ДИМИТРОВ

АУЗ № 0877-1/14.08.2018

 1. 18.

РД 9400-840/12.04.2019

ЗАРКО КЕСИМОВ КЕСИМОВ

АУЗ № 0527-1/19.06.2018

 1. 19.

РД9400-839/12.04.2019

ТОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ

АУЗ № 0687-1/10.07.2018

 1. 20.

РД9400-835/12.04.2019

ЙОРДАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

АУЗ № 0904-1/21.08.2018

 1. 21.

РД9400-834/12.04.2019

ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

АУЗ № 0977-1/26.09.2018

 1. 22.

РД9400-833/12.04.2019

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

АУЗ № 0916-1/21.08.2018

 1. 23.

РД9400-832/12.04.2019

ГИНКА КОЛЕВА БОРИСОВА

АУЗ № -0487-1/14.06.2018

 1. 24.

РД9400-831/12.04.2019

ЕМИЛ ИЛИЕВ АСЕНОВ

АУЗ № 0585-1/22.06.2017

 1. 25.

РД 9400-826/12.04.2019

ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ АНГОВ

АУЗ № 0255-1/20.11.2017

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени