2.8° C
Предимно облачно
toggle

Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от ДОПК 06.2019

СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИТЕ ПО ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 32 ОТ ДАНЪЧНО–ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
ПУБЛИКУВАНО: вторник, 18 юни 2019
ВАЛИДНО ДО: вторник, 2 юли 2019 /17:30 часа/ 
Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в дирекция „Местни приходи” на Община Горна Оряховица, етаж 2, стая 2 за връчване на съответния акт за установяване на задължения по декларация.
В случай че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица - за уведомени, след което ще се пристъпи към ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ без последващо уведомяване.
 
                                          

ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид на документа

 

 1. 1.

РД9400-1182/12.06.2019

ЛЮЦКАН ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ

АУЗД № 0907-1/21.08.2018

 1. 2.

РД9400-1191/12.06.2019

БЕКИР РУЖДИЕВ ЮСЕИНОВ

АУЗД № 0201-1/13.10.2017

 1. 3.

РД9400-1195/12.06.2019

ИВАН ЯКИМОВ ЙОЛОВ

АУЗД № 0982-1/26.09.2018

 1. 4.

РД9400-1200/12.06.2019

ГАЛИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

АУЗД № 0449-1/25.05.2018

 1. 5.

РД9400-1201/12.06.2019

ИВАЙЛО РУМЕНОВ ДОБРЕВ

АУЗД № -0443-1/23.05.2018

 1. 6.

РД9400-1202/12.06.2019

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

АУЗД № 0453-1/25.05.2018

 1. 7.

РД9400-1203/12.06.2019

РУМЕН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

АУЗД № 0455-1/25.05.2018

 1. 8.

РД9400-1204/12.06.2019

ИВАНКА ДОБРЕВА ИВАНОВА

АУЗД № 0460-1/25.05.2018

 1. 9.

РД9400-1210/13.06.2019

МАРИЯ КОСТОВА ИВАНОВА

АУЗД № 0117-1/07.03.2018

 1. 10.

РД9400-1211/13.06.2019

СТЕФАН РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ

АУЗД № 0108-1/07.03.2018

 1. 11.

РД9400-1212/13.06.2019

СОНЯ РАДОСЛАВОВА СТЕФАНОВА

АУЗД № 0113-1/07.03.2018

 1. 12.

РД9400-1213/13.06.2019

ШЕРИФЕ САЛИЕВА АСЛАНОВА

АУЗД № 0920-1/22.08.2018

 1. 13.

РД9400-1218/13.06.2019

ЕЛИСАВЕТА СТЕФАНОВА СИМЕОНОВА

АУЗД № 0973-1/25.09.2018

 1. 14.

РД9400-1219/13.06.2019

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

АУЗД № 0229-1/23.04.2018

 1. 15.

РД9400-1223/13.06.2019

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЧАЛЪКОВ

АУЗД № 0016-1/07.03.2019

 1. 16.

РД9400-1224/13.06.2019

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПЕНКОВ

АУЗД № 0207-1/03.04.2018

 1. 17.

РД9400-1226/13.06.2019

МАРИЕЛА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

АУЗД № 053-1/02.02.2018

 1. 18.

РД9400-1227/13.06.2019

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ МУНЕВ

АУЗД № 08-1/25.02.2019

 1. 19.

РД9400-1228/13.06.2019

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ АЙВАЗОВ

АУЗД № 076-1/09.02.2018

 1. 20.

РД9400-1229/13.06.2019

ИСМАИЛ ИСМЕТОВ КАДИРОВ

АУЗД № 073-1/09.02.2018

 1. 21.

РД9400-1230/13.06.2019

ШУКРИ АХМЕДОВ МАДЖАРОВ

АУЗД № 047-1/01.02.2018

 1. 22.

РД9400-1231/13.06.2019

АХМЕД СЮЛЕЙМАНОВ АХМЕДОВ

АУЗД № 064-1/05.02.2018

 1. 23.

РД9400-1232/13.06.2019

КЛАРК КРИСТОФЪР

АУЗД № 040-1/01.02.2018

 1. 24.

РД9400-1233/13.06.2019

БРАДЛИ ФРАНСИС

АУЗД № 042-1/01.02.2018

 1. 25.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени