2.8° C
Предимно облачно
toggle

Спомагателни дейности в община Горна Оряховица I

Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG05M9OP001-2.010-0244-C01 
ПРОЕКТ 
"Спомагателни дейности в община Горна Оряховица"
BG05M9OP001-2.010-0244-C01
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Проект : "Спомагателни дейности в община Горна Оряховица" BG05M9OP001-2.010-0244-C01. 211 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени