2.8° C
Предимно облачно
toggle

Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01.

Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0001-C01„Подобряване на образователната среда в гр.Горна Оряховица“ по ОП“Региони в растеж“2014-2020 на обекти:

1 – “Основен ремонт / обновяване / въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ЦДГ “Бодра смяна”, УПИ ІІза детски дом, кв.74, гр. Г. Оряховица”;

2 – “Основен ремонт / обновяване / въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на “ОДЗ Елена Грънчарова” в УПИ І, кв.18, гр.Горна Оряховица”;

3 – “Основен ремонт/обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност включително прилежащо дворно място, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Горна Оряховица, УПИ-I ЗА УЧИЛИЩЕ , квартал 170”.

 

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 obqvlenie_za_vazl_avtorski-44611013.pdf 2,3 MB
2 dogovor_avt-74623547.pdf 4,5 MB
3 awtorski_nadzor_obrazowatelna-62316264.pdf 1,6 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени