32.8° C
Частично слънчево
toggle

Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 по обособени позиции

„Упражняване на авторски надзор по проект BG16RFOP001-1.027-0003-C01 „Обновяване на градската среда на гр. Горна Оряховица“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“ на обекти по обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Г. Оряховица” – І етап – Същинско площадно пространство"

Обособена позиция №2 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на площад „Георги Измирлиев“ гр. Г. Оряховица” – ІІ етап – Кръгово кръстовище по обхвата на републикански път ІІ-53 „Поликрайще – Горна Оряховица – Лясковец – Елена –Сливен – Ямбол – Средец“, републикански път ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – Велико Търново"

Обособена позиция №3 „Реконструкция, модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на парк „Детски кът“ гр. Г. Оряховица”

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 reshenie-3881275.pdf 1,6 MB
2 obqvlenie_za_vazl-18894980.pdf 4,2 MB
3 obqvlenie_za_priklu4vane_na_dogovor_OP2-3708710.pdf 1,4 MB
4 obqvlenie_za_izpalnen_op3-3551703.pdf 1,3 MB
5 dogovor_op3-73168196.pdf 3,8 MB
6 dogovor_op2-53411837.pdf 3,5 MB
7 dogovor_op1-91022283.pdf 4,2 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени